سوت تانیش اختر لبن لیقوان

طبع ماست چیست؟
مقالات
رویا محمودی

طبع ماست چیست؟

«طبع ماست از نظر طب سنتی» در طب سنتی طبع ماست، سرد و تر می باشد.همچنین بهترین روش مصرف ماست سنتی، استفاده به عنوان میان

ادامه مطلب »